I malý dluh je dluh

Do registru dlužníků se nedostávají pouze chroničtí neplatiči, kteří vyhazují složenky, na jejichž zaplacení nemají prostředky, oknem. Do registru se dostanete i pokud se zdržíte déle než 30 dní s drobnou platbou, jejíž výše však bude přesahovat minimálně 500 Kč. Z praktického hlediska stačí jeden měsíc nezaplatit některou z pravidelných plateb, například za elektřinu nebo telefon a stanete se dlužníkem. K tomu, abyste se stali neplatičem stačí i překlep při zadávání platby, který způsobí nedoplatek vyšší než hraniční částka, kterého si všimnete další měsíc. Počítá se opravdu všechno.

Co vás čeká, dostali-li jste se již do registru dlužníků?

Nevýhod plynoucích z přítomnosti vašich osobních údajů v tomto obávaném seznamu je celá řada. Ty nejnepříjemnější poznáte, budete-li banku žádat o úvěr například na bydlení nebo v jiné podobně zásadní situaci. Stačí několikasetkorunový dluh v minulosti a banky vám jako dlužníkovi odmítnout půjčit. Jednoduše se tak můžete rozloučit se snem o vlastním bydlení či novém autě.

Jak se z rejstříku dlužníků dostat?

Jestliže vás již potkaly nepříjemnosti spojené se zápisem v registru dlužníků, nevěště hlavu, i tuto situaci lze ještě zvrátit ve váš prospěch. Platíte-li vše včas a poctivě a na tento seznam vás dostala jen nějaká osobní chyba či přehlédnutí, dluh okamžitě uhraďte a kontaktujte správce registrů, kteří již s těmito situacemi mají zkušenosti a na základě podané osobní žádosti provedou výmaz. Připravte se však na nutnost prokazování, že se jedná o chybu nebo nedopatření nezpůsobené chronickým vyhazováním obálek s modrým pruhem.